De Maan

Of

Wat er besloten ligt in een Satellietpositie

 

22.12

bladzijde 12 van 24

 

Opnieuw een parallel

Zo komt er nu opnieuw een parallel te voorschijn tussen het menselijk lichaam en dat van de Aarde (14.2). Immers, ook de Maan beschrijft in haar baan geen eigen vorm, maar volgt de vorm van de Aarde. En ook de Maan kent vele functies ten aanzien van onze gezondheid waarop het Ik geen invloed heeft en die niet met de stemmingen meebewegen.

Na de eerdere analogieën lijkt het er nu op dat we hier opnieuw een analogie kunnen benoemen en wel tussen de tweede functie van de Maan en die van het etherisch dubbel.

 

maanich

Fig. 22.12 Het Ich achter de volle Maan

Deze tweede functie is dan niet verbonden met het Ik en de buitenplaneten, zoals bij het astrale en mentale lichaam. Zij is verbonden met de zijde die het Ik niet kent (waarover later meer) die bij nieuwe Maan aan de achterzijde volop wordt beschenen door de Zon vanuit het Es.

 

De maansknoop

Interessant is nu dat de sfeer van de Maan zelf ook een lichaam heeft dat in astrologische zin op te sporen is. De maansbaan maakt een hoek van 7° met de zonnebaan (Zodiak) en zo ontstaan ook hier twee snijpunten, de Maansknopen, ook wel de Drakenkop en de Drakenstaart genoemd. In de traditionele astrologie worden zij veel gebruikt. Ook in oude mythen worden zij vaak genoemd.

Naar analogie van het ascendant- en descendantpunt kunnen de Maansknopen gezien worden als het aanknopingspunt in de horoscoop voor het maanlichaam. Echter betreft het hier niet de Maan als persoonlijkheid, als de bewoner van het fysieke lichaam, maar de Maan als etherisch dubbel. Via de maansknoop heeft het persoonlijk-Ik dus geen aangrijpingspunt op het etherisch dubbel. Maar daarmee is deze functie niet minder belangrijk. In de vitale rol voor onze gezondheid vertegenwoordigt dit lichaam ons genezend vermogen.

 

Per groep

Door de zeer langzame gang van de Maansknoop door de Zodiak kan dit punt, in tegenstelling tot het ascendantpunt, niet gelden als een individueel punt. Eenzelfde maansknoop kan daarmee het aangrijpingspunt worden voor meerdere zielen tegelijk.

In het verlengde van die groepsfunctie wordt er ook eens wel gezegd dat de zielen die binnen een bepaalde maansomloop gaan incarneren via de ingang van de rijzende Maansknoop. de Drakenkop, in de aura van de Aarde worden binnengebracht, om vervolgens - ieder op hun eigen individuele moment - als persoonlijkheid op dit ondermaanse in een fysiek lichaam geboren te worden. (22.12.a) Voor het verlaten van deze aarde zou de dalende knoop, de Drakenstaart, dan de uitgang van deze aardesfeer zijn.

 

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum