bijlage 9.2.b bij

9.2 Wat de horoscoop uitbeeldt

 

 

 

De Ascendant als toegangspoort naar een andere dimensie

 

Vlakken en kwaliteiten

Deze beide velden van openbaring, het horizontale vlak van de alzijdige cirkelomtrek en het vlak van tekening waarop de subjectieve voorstelling verschijnt, staan loodrecht op elkaar; zij delen met elkaar de oost-west lijn. Met die lijn verschijnt het ene veld in gereduceerde vorm in het andere. Eén dimensie ervan is door de loodrechte projectie toegevouwen tot een lijn. Hierdoor is vanaf het ene vlak, de informatie die in het andere vlak aanwezig is, niet toegankelijk. Wil men zicht krijgen op die verborgen informatie, dan moet men 90° van blikrichting veranderen.

 

grootcirkels

fig. 9.2.b De drie grootcirkels rond het Ik

We hebben gezien dat aan deze velden een inhoudelijke kwaliteit kan worden toegedacht. Het horizonvlak correspondeert met de Ascendant en het concreet fysieke, de Prime Verticaal met de geprojecteerde hemellichamen en onze persoonlijke voorstellingen, en de Meridiaan met de tijd en diens tegenhanger, de eeuwigheid. In hun kwalitatieve aspect kunnen deze drie velden dan ook worden opgevat als drie ervaringsgebieden, of drie niveau's van werkelijkheid. (3.1)

 

Poorten

Wil men nu vanuit het ene ervaringsgebied in het andere komen, dan is een doorgangspunt van het ene naar het andere veld nodig. Dit punt moet daarvoor op beide velden liggen. Het ascendantpunt is zo'n punt.

Doordat dit punt in beide vlakken ligt, realiseert het de verbinding tussen het horizonvlak en de Prime Verticaal: het blijkt de schakel te zijn tussen de mens als subjectief Ik, die zijn omgeving vanuit zijn eigen projectie beziet, en de mens als deel van een waardevrije, omringende, niet-subjectieve schepping.

 

De as IC-MC

Op een zelfde wijze kunnen we ook kijken naar de as IC-MC in de horoscoop. Ook deze beide punten liggen op de Prime Verticaal. Ook zij zijn daarop geworpen door een positiecirkel, namelijk de meridiaan. Net als bij de horizon was deze positiecirkel actief in de projectie van het zenit naar het zuidpunt op de horizon, waarna deze laatste cirkel dit zuidpunt overdroeg naar de ascendant.

Ook de informatie die in dit meridiaanvlak ligt, is in de horoscoopfiguur niet zichtbaar; dit vlak is immers toegevouwen tot een lijn, tot de as IC-MC. We weten dus niet wat zich hier afspeelt. Echter, vanuit onze menselijk ervaringsgebied, de Prime Verticaal, kunnen we er wel contact mee leggen en wel via de planeetaspecten op het die MC en IC punten.

Het inhoudelijke karakter van het meridiaanvlak zegt nu iets over de interpretatie van deze aspecten, want omdat dit vlak verbonden is met tijd en eeuwigheid zal het karakter van de aspecten die planeten ermee maken geestelijk van aard zijn.

Het karakter van de aspecten op de ascendant is, naar het zich laat horen, stoffelijk van aard.

 

Oefening

Vertaald naar ons menselijk functioneren betekent het verlies van het zicht op een van de drie dimensies nu, dat we, voor het betreden van het ene ervaringsgebied noodzakelijkerwijs een ander gebied moeten dichtvouwen, moeten stilleggen.

We gebruiken dit onder andere in oefeningen voor meditatie, waarbij we in waakbewuste toestand, onze Ik-gestuurde fysieke activiteiten tijdelijk tot een minimum terugbrengen.

 

-.-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum