bijlage bij de meetstelsels

 

 

Het Horizonstelsel

 

Het Horizonstelsel wordt ook wel de individuele sfeer genoemd, omdat het uitgaat van het zenith en nadir van de waarnemer.
Voor iedere plaats van waarneming ziet het er hetzelfde uit, terwijl het, voor het uitvoeren van een meting, steeds opnieuw voor elke plaats van waarneming moet worden opgericht.

 

horizonned klein

 

Het Horizonstelsel

De coördinaten van dit stelsel zijn azimuth en hoogte. Zij worden gemeten ten opzichte van het plaatselijke zuidpunt. De uitkomsten van deze meting zijn dus alleen geldig voor de lokale plaats van waarneming. In de efemeriden worden zijn dan ook niet vermeld. De waarden van azimuth en hoogte zijn echter wel nodig voor de berekening van de breedtecorrectie van de planeten, die voor die bepaalde plaats van waarneming de planeetstand nader preciseert.

 

-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum