bijlage 5.2.d bij

5.2 Analogie in de meetstelsels

 

 

Voorbeeld van een meetstelsel

Het Horizonstelsel

 

De drie elementen waarmee in het horizonstelsel wordt gewerkt zijn:

1- het horizonvlak, dus het vlak waar wij op dat moment op staan,

2 - de as zenith-nadir, die gedacht kan worden als de uitbreiding van onze eigen ruggengraat en

3 - de meridiaan, de tijdcirkel van deze breedtegraad; deze projectieboog projecteert het zenith op de horizon in het zuidpunt.

 

horizon

 

fig 5.2.d het Horizonstelsel met de drie meetelementen

 

Voor iedere plaats van waarneming ziet dit stelsel er hetzelfde uit, terwijl het voor het uitvoeren van een meting, steeds voor elke plaats van waarneming opnieuw moet worden opgericht. Daarom wordt het Horizonstelsel ook wel de individuele of lokale sfeer genoemd.

De coördinaten waarmee de plaats van een hemellichaam in dit stelsel wordt uitgedrukt zijn azimuth en hoogte.

 

-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum